Lỗi 1016 – Lỗi DNS gốc là gì?

admin 9 Tháng Sáu, 2019

Lỗi 1016 hay lỗi DNS gốc là Cloudflare không thể gửi yêu cầu đến máy chủ của bạn vì IP gốc của nó không thể thông qua DNS.

Cloudflare trả về Lỗi 1016 khi không thể tìm thấy IP máy chủ gốc của bạn.

>>> Lỗi 504 Gateway Timeout – nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân lỗi 1016 – lỗi DNS gốc là gì?

Các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi 1016 là:

  • Cấu hình DNS Cloudflare không có bản ghi DNS khớp với địa chỉ IP gốc.
  • Bạn có một bản ghi DNS CNAME trỏ đến một tên miền bên ngoài.
  • Bạn đang sử dụng Cloudflare Load Balancer và tên máy chủ gốc (CNAME) trong mặc định vùng và nhóm dự phòng không được giải quyết qua DNS (Sử dụng nhóm dự phòng được cấu hình với IP gốc làm bản sao lưu trong trường hợp tất cả các nhóm khác không khả dụng)

Cách khắc phục sự cố lỗi 1016 

Để sửa lỗi 106 bạn cần đảm bảo địa chỉ IP gốc có thể phân giải được thông qua DNS. Bạn có thể thử cách làm như sau:

– Xác minh rằng cài đặt DNS Cloudflare của bạn bao gồm bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP hợp lệ. Bạn có thể chỉnh sửa bản ghi A hiện có hoặc tạo bản ghi mới.

– Đối với bản ghi CNAME trỏ đến một tên miền bên ngoài, hãy đảm bảo rằng tên miền đích có thể được thông qua.

Xác minh độ phân giải DNS của bản ghi bên ngoài

Bạn có thể sử dụng một số dòng lệnh hoặc các công cụ của bên thứ ba để kiểm tra độ phân giải DNS.

▼dig

dig something.anotherdomain.com
dig +trace something.anotherdomain.com
dig something.anotherdomain.com @1.1.1.1

The +trace option outputs detailed information when the DNS response fails. This information can be useful when working with DNS providers to troubleshoot the issue.

The @1.1.1.1 option returns results from Cloudflare’s public DNS resolver. This is useful in confirming that public resolvers can receive a DNS response.

▼ nslookup

nslookup something.anotherdomain.com
nslookup something.anotherdomain.com 1.1.1.1

The @1.1.1.1 option returns results from Cloudflare’s public DNS resolver. This is useful in confirming that public resolvers can receive a DNS response.

▼ Sử dụng công cụ bên thứ ba

Một số dịch vụ trực tuyến mà bạn có thể áp dụng để sửa lỗi 1016 như whatsmydns.net, kiểm tra độ phân giải DNS trên toàn thế giới.

Hy vọng mọi người có thể áp dụng các phương pháp trên để sửa lỗi 1016 dễ dàng và vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ dịch vụ thuê máy chủ của chúng tôi Chúc thành công!

Tags: lỗi 522 Connection Timed Out,lỗi 503 Service Unavailable nhanh nhất,Lỗi 504 Gateway Timeout,lỗi 301, lỗi302