Làm thế nào để xem file log trên Centos đơn giản

admin 3 Tháng Ba, 2017

Xem file log là công việc bạn phải làm thường ngày đối với các nhà quản trị, việc cập nhật file log thường xuyên thì nhà quản trị mới có thể quản lý được tất tần tật thông tin server của mình. Bài viết dưới đây thuê vps giá rẻ sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề trên nhé.

Chi tiết các bước xem file log trên Centos đơn giản

Trong hệ điều hành Linux thì logs được lưu trong thư mục /var/log. Để di chuyển vào thư mục chứa logs, gõ lệnh

cd /var/log/

Trong thư mục này chứa các logs chính như sau:

/var/log/auth.log: Lưu các log về xác thực

/var/log/boot.log : Log các hoạt động trong quá trình khởi động hệ thống

/var/log/cron: Log lưu các lịch hoạt động tự động

/var/log/dmesg : Giống log message bên dưới nhưng chủ yếu là log bộ đệm

/var/log/message: Log lưu thông tin chung của hệ thống

/var/log/httpd/: Thư mục chứa log của dịch vụ Apache

/var/log/maillog: Các log hoạt động mail trên máy chủ

/var/log/secure: Log bảo mật

/var/log/wtmp  : Ghi log đăng nhập

/var/log/yum.log: Các log của Yum

Trong trường hợp cài thêm phần mềm khác, bạn có thêm 1 số thư mục hoặc tệp log tương ứng, ví dụ hình dưới cài DirectAdmin, SuPhp, ftpd…

Làm thế nào để xem file log trên Centos đơn giản

Làm thế nào để xem file log trên Centos đơn giản

-> Xem thêm : Hướng dẫn cái đặt IP tĩnh server đơn giản nhanh gọn

Để xem file log trên CentOs chúng ta thường sử dụng more hoặc tail hoặc less.

more -f /var/log/secure

tail -n 30 /var/log/secure(xem 30 dòng đầu của log, cách này mình hay dùng)

Ví dụ xem log httpd của website thuthuatvietnam.com

tail -n 30 /var/log/httpd/domains/thuthuatvietnam.com.log

List log sẽ có dạng như dưới hình dưới đây

Làm thế nào để xem file log trên Centos đơn giản

Làm thế nào để xem file log trên Centos đơn giản

Trên đó là tất cả các bước để xem file log trên Centos, chúc các bạn thành công.