Khi nào nên dùng máy chủ ứng dụng?

admin 7 Tháng Mười Một, 2018

Máy chủ ứng dụng là một sản phẩm dựa trên thành phần nằm ở tầng giữa của kiến ​​trúc trung tâm máy chủ được thiết kế để cài đặt, vận hành và lưu trữ các ứng dụng và dịch vụ liên quan cho người dùng cuối, các dịch vụ và tổ chức CNTT.

 Máy chủ ứng dụng tạo điều kiện cho việc lưu trữ và phân phối của người dùng, các ứng dụng kinh doanh, các dịch vụ phần mềm trung gian để bảo mật và bảo trì trạng thái, cùng với truy cập dữ liệu, được sử dụng bởi nhiều người dùng đồng thời kết nối.

2018-11-07_143717

Thành phần của một máy chủ ứng dụng gồm những gì?

Máy chủ ứng dụng bao gồm hệ điều hành máy chủ (OS) và phần cứng máy chủ hoạt động cùng nhau để cung cấp các hoạt động và dịch vụ chuyên sâu về máy tính cho ứng dụng cư trú. Một máy chủ ứng dụng thực thi và cung cấp cho người dùng và / hoặc truy cập ứng dụng khác khi sử dụng logic nghiệp vụ / chức năng của ứng dụng đã cài đặt. Các tính năng cần thiết của máy chủ ứng dụng bao gồm dự phòng dữ liệu, tính sẵn sàng cao, cân bằng tải, quản lý người dùng, bảo mật dữ liệu / ứng dụng và giao diện quản lý tập trung. Hơn nữa, một máy chủ ứng dụng có thể được kết nối bởi hệ thống doanh nghiệp, mạng hoặc mạng nội bộ và truy cập từ xa qua Internet.

Đặc điểm của máy chủ ứng dụng

 1. Một máy chủ ứng dụng là một khuôn khổ hỗn hợp của phần mềm cho phép cả việc tạo ra các ứng dụng web và môi trường máy chủ để chạy chúng.
 2. Nó thường có thể là một chồng phức tạp của các yếu tố tính toán khác nhau chạy các nhiệm vụ cụ thể cần phải làm việc như một để cung cấp năng lượng cho nhiều đám mây và phần mềm và ứng dụng dựa trên web.
 3. Nằm giữa tầng máy chủ dựa trên web chính và tầng back-end của máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng về bản chất là cơ sở cho máy chủ cơ sở dữ liệu và người dùng của ứng dụng doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng hỗ trợ thông qua các giao thức và ứng dụng khác nhau giao diện lập trình (API) để sử dụng.
 4. Máy chủ ứng dụng được thiết kế để cài đặt, vận hành và lưu trữ các ứng dụng và dịch vụ liên quan cho người dùng cuối, dịch vụ và tổ chức CNTT và tạo điều kiện cho việc lưu trữ và phân phối các ứng dụng dành cho người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp cao cấp.
 5. Tùy thuộc vào những gì được cài đặt, một máy chủ ứng dụng có thể được phân loại theo một số cách, chẳng hạn như máy chủ web, máy chủ ứng dụng cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng mục đích chung hoặc máy chủ ứng dụng doanh nghiệp.
 6. Nó thường được ghép nối với một máy chủ web hoặc chứa một máy chủ web, có nghĩa là cả hai có thể được hội tụ và đặt tên một máy chủ ứng dụng web. Nó cũng đủ linh hoạt để được sử dụng với các máy chủ ứng dụng khác cùng một lúc.
 7. Máy chủ ứng dụng cũng có thể chứa giao diện người dùng đồ họa của riêng họ để quản lý thông qua PC, nhưng họ cũng có thể quản lý tài nguyên của riêng họ cũng như xử lý giao dịch, nhắn tin, kết nối tài nguyên và kết nối và thực hiện các tác vụ bảo mật.
 8. Đối với các yêu cầu cao cấp, các máy chủ ứng dụng có xu hướng có tính sẵn sàng cao, phân cụm, cân bằng tải, tích hợp dự phòng và các dịch vụ ứng dụng phân tán hiệu năng cao cũng như hỗ trợ truy cập cơ sở dữ liệu phức tạp.

Phân loại máy chủ ứng dụng

 • Tùy thuộc vào ứng dụng đã cài đặt, máy chủ ứng dụng có thể được phân loại theo nhiều cách, bao gồm máy chủ Web, máy chủ ứng dụng cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng mục đích chung hoặc máy chủ ứng dụng doanh nghiệp (EA).
 • Trong số các nền tảng máy chủ ứng dụng phổ biến là J2EE, WebLogic, Glassfish, JBoss Enterprise Application Platform, Apache Tomcat và Apache Geronimo

Ưu điểm của máy chủ ứng dụng

Máy chủ ứng dụng là một trong các loại server dùng phổ biến hiện nay, có nhiều ưu điểm cần thiết để người dùng khai thác.

 • Các máy chủ ứng dụng được sử dụng tốt nhất khi có nhu cầu tích hợp với cơ sở dữ liệu và máy chủ, ví dụ, máy chủ web, đã được thiết lập và là một phần của cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của tổ chức.
 • Một trong những lý do chủ yếu cho việc này là một máy chủ ứng dụng có thể phục vụ như một phương tiện để cung cấp tính toàn vẹn cho mã và dữ liệu bằng cách tiếp cận tích hợp và tập trung để giữ cho các ứng dụng được nâng cấp và cập nhật. Không ai có thể dẫn đến các phiên bản khác nhau của cùng một ứng dụng trên doanh nghiệp của bạn, do đó có thể mang lại các vấn đề tương thích với phần mềm.
 • Một lý do cốt lõi khác để đặt một máy chủ ứng dụng để sử dụng nó là nó cung cấp cho tổ chức của bạn một lớp bảo mật bổ sung. Bằng cách ngồi giữa các trang web và cơ sở dữ liệu, một máy chủ ứng dụng sẽ hoạt động như một rào cản bổ sung cho các cuộc tấn công không gian mạng SQL, vì không có liên kết trực tiếp giữa trang web và cơ sở dữ liệu. Sự tách biệt này cần sự xác nhận và / hoặc một yêu cầu để hiển thị logic nghiệp vụ, do đó đảm bảo rằng văn bản được nhập vào một biểu mẫu trên một trang web không bị khai thác như một cuộc gọi SQL độc hại.
 • Bảo mật được củng cố thêm bằng việc thiết lập các quy trình xác thực tập trung và quản lý truy cập dữ liệu.
 • Hiệu suất của các ứng dụng lớn và được sử dụng nhiều cũng có thể được thúc đẩy bởi một máy chủ ứng dụng vì có thể thiết lập nhiều quyền kiểm soát hơn đối với lưu lượng mạng.
 • Khả năng làm việc trên quy mô là một yếu tố quan trọng khác khi xem xét việc sử dụng máy chủ ứng dụng vì khả năng kết nối cơ sở dữ liệu của nó có nghĩa là nó có thể được thu nhỏ để hoạt động như một trang trại máy chủ web mà không cần thêm các kết nối bổ sung vào cơ sở dữ liệu bên dưới.

Máy chủ ứng dụng khác gì với các loại máy chủ khác?

Máy chủ ứng dụng so với máy chủ web

Máy chủ ứng dụng khác với máy chủ web vì các giao dịch cũ với phân phối logic nghiệp vụ cho các ứng dụng thông qua một số giao thức, trong khi máy chủ web phản hồi và xử lý các yêu cầu HTTP; nó lưu trữ một trang web và lưu trữ nội dung tĩnh, chẳng hạn như các trang hình ảnh, CSS, JavaScript và HTML. Trong khi một máy chủ web có thể không hỗ trợ các giao dịch hoặc kết nối cơ sở dữ liệu tổng hợp, nó có thể có tính năng chịu lỗi và các tính năng mở rộng như cân bằng tải, bộ nhớ đệm và phân cụm.

Máy chủ ứng dụng so với máy chủ cơ sở dữ liệu

Nó khác với máy chủ cơ sở dữ liệu vì máy chủ đó thực hiện các tác vụ như phân tích dữ liệu, lưu trữ, thao tác dữ liệu, lưu trữ, cùng với các nhiệm vụ liên quan đến quản lý dữ liệu khác. Các máy chủ cơ sở dữ liệu sử dụng các giao thức như ODBC, JDBC, để đặt tên một vài. Họ cũng sẽ lưu trữ cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server, MySQL, v.v.

2018-11-07_143652

Các máy chủ ứng dụng Java

Các máy chủ ứng dụng Java dựa trên nền tảng Java ™ 2, phiên bản doanh nghiệp (J2EE ™). J2EE sử dụng mô hình phân tán nhiều tầng. Mô hình này thường bao gồm một tầng khách hàng, một tầng giữa và một cấp EIS. Tầng khách hàng có thể là một hoặc nhiều ứng dụng hoặc trình duyệt. Nền tảng J2EE nằm ở tầng giữa và bao gồm một máy chủ Web và một máy chủ EJB. (Các máy chủ này cũng được gọi là “thùng chứa”). Có thể có các cấp phụ bổ sung ở tầng giữa. Tầng Hệ thống thông tin doanh nghiệp (EIS) có các ứng dụng, tệp và cơ sở dữ liệu hiện có.

Để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ, nền tảng J2EE yêu cầu một cơ sở dữ liệu có thể truy cập được thông qua JDBC, SQLJ hoặc JDO API. Cơ sở dữ liệu có thể truy cập được từ các thành phần web, các bean doanh nghiệp và các thành phần ứng dụng khách mà không cần truy cập từ các applet.

Khi nào sử dụng máy chủ ứng dụng?

Bạn nên xem xét sử dụng một máy chủ ứng dụng nếu bạn đang có những nhu cầu như sau:

 • Tích hợp với các hệ thống và cơ sở dữ liệu hiện có
 • Hỗ trợ trang web
 • Thương mại điện tử
 • Cộng tác tích hợp web
 • Tái sử dụng thành phần hệ thống cơ sở dữ liệu

Máy chủ ứng dụng là một trong số những dịch vụ trọng tâm mà hệ thống  Vdo data đang triển khai trên khắp cả nước. Với nhu cầu ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là ở khối  các doanh nghiệp, phục vụ cho thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ, công cụ lưu trữ, triển khai dịch vụ, hỗ trợ, chăm khách hàng… với dịch vụ cho thuê máy chủ giá rẻ, thuê máy chủ dùng riêng, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê Vps, Hosting… rất được người dùng quan tâm.

Vdo Data là đơn vị công nghệ thuần túy, chuyên các sản phẩm và dịch vụ công nghệ gần 10 năm nay, đã tạo được chỗ đứng trên thị trường và lòng tin ở người dùng, chúng tôi hiểu và đáp ứng tốt những gì khách hàng cần, bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và sáng tạo. Vdo Data xin chân thành cảm ơn!