Hướng dẫn cài đặt VMware server

admin 18 Tháng Tám, 2016

VMware là  một chương trình ảo hóa nó tạo ra một máy chủ ảo chạy trên hệ điều hành Linux hoặc Windows. VMware workstation và vmware servẻ cho phép bạn tạo ra các máy chủ ảo VPS một cách nhanh chóng với mục đich thử nghiệm trên PC. Bên dưới đây mình sẽ giới thiêu các bạn hướng dẫn để cài đặt máy chủ ảo VMware

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Bước 1: Bạn cần tải bộ cài đặt VMware. Điều này không khó các bạn có thể tìm kiếm được bộ cài đặt cũng như key crack từ các forum khi bạn tìm kiếm trên google.

cai dat vmware

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Bước 2: Chạy bộ  cài đặt VMware . Bấm next để tiếp tục

cai dat vmware 1

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Chọn ” i accept the térms in the license agreement”

cai dat vmware 2

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Tiếp đó bạn chọn Custom

cai dat vmware 3

Hướng dẫn cài đặt VMware server

cai dat vmware 4

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Ở tại đây bạn quan tâm đến thư mục mà bạn muốn lưu Vmware và Https port nó sẽ yêu cầu bạn nhập một sô khác số 443 bạn có thể nhập tùy í rồi

cai dat vmware 5

Hướng dẫn cài đặt VMware server

.

Bấm Next cho đến khi chương trình khởi chạy cài đặt. Hãy chờ đợi trong vài phút.

cai dat vmware 7

Hướng dẫn cài đặt VMware server

Bước 3: sau khi nó cài đặt chương trình gần xong nó sẽ bắt bạn nhập key. Thì bạn có thể chọn các key sau:

cai dat vmware 8

Hướng dẫn cài đặt VMware server

 • 1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG
 • 4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0
 • HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU
 • 5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79
 • NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL
 • HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4
 • HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ
 • 5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P
 • MY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D
 • 5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2R
 • NA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27
 • MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNP
 • NA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN
 • 1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ7
 • 5U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7X
 • HA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV
 • 5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKM
 • JY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR
 • 4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN
 • 5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NN

Copy key post vào rồi next là Finish.
Chúc các bạn thành công cài MVware để cài đặt một máy chủ ảo.

Từ khóa liên quan

 • vmware là gì
 • hướng dẫn cài đặt vmware 10
 • hướng dẫn cài đặt vmware workstation 10
 • hướng dẫn cài đặt vmware esxi 5
 • hướng dẫn cài đặt máy ảo vmware
 • cài đặt vmware esx server
 • cài đặt vmware tools trên centos
 • cách cài đặt vmware workstation
 • hướng dẫn cài vmware tool trên centos